Automotive & Engineering Academy

Prináša ponuku akreditovaných vzdelávacích programov s vysokým podielom praktických tréningov s prvkami duálneho vzdelávania a ďalšieho vzdelávania umožňujúceho rozvoj kľúčových kompetencií potrebných pre zavádzanie inovácií vo výrobe.

Soft Skills
Academy

Prináša ponuku kurzov zameraných na rozvoj osobných kompetencií modernou a interaktívnou formou, s dôrazom na efektivitu a kvalitu vzdelávania, spájajúcich aktuálne požiadavky HR profesionálov aj samotných účastníkov.

Naše projekty

Dohodnite si osobnú konzultáciu

Kontaktný formulár