Projekty

Online Learning Engineering Environment (OLEE)

V našich rýchlo sa meniacich časoch sa výskumné a učebné praktiky zdokonaľujú a transformujú na základe novovznikajúcich výziev. Pandémia COVID-19 a mnohé obmedzenia kladené na učebné praktiky ovplyvnili viacero sektorov a disciplín. Potreba rýchleho prepracovania vzdelávacích praktík, ktoré doteraz záviseli na fyzickom kontakte, nikdy nebola väčšia. Rôzne aspekty výskumom založeného učenia sa môžu a mali by byť prepracované virtuálne, aby sa učiaci/účastníci školení, ktorých učebné a školiace aktivity boli prerušené v dôsledku pandémie COVID-19, mohli vrátiť k produktívnemu a plodnému skúmaniu. V tomto zmysle projekt mieri na vytvorenie virtuálnych laboratórií a online nástrojov pre študentov odborného vzdelávania, ktorých študijné programy si vyžadujú prácu v laboratóriách, ako je to v inžinierskom sektore, aby mohli pokračovať vo svojich aktivitách a dokončiť štúdium tým, že virtuálne splnia svoje učebné povinnosti.

Program financovania: Erasmus+ KA220-VET – Partnerské spolupráce v odbornom vzdelávaní a príprave

Trvanie: 02/2022 – 01/2024, 24 mesiacov; Rozpočet: 269 269,00 € 

Krajiny: Nemecko, Grécko, Rumunsko, Španielsko, Slovensko; Číslo projektu: 2021-1-DE02-KA220-VET-029587

Viac informácií ohľadom úspešnosti projektu si môžete pozrieť na stránke: https://oleeproject.eu/ 

Projekt Pripravený na prácu

Pripravený na prácu je projekt Ústedia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý napomáha pri rekvalifikácii evidovaných nezamestnaných so zameraním na produkciu a technické vzdelávanie. Projekt realizuje naša spoločnosť Newport Group (NG), spoločne s Konzorciom Deutsch-Slowakische Akademien (DSA) a Duálnou Akadémiou.

Do marca 2020 sa do kurzov úspešne zapojilo v rámci všetkých regiónov Slovenska vyše 13 843 uchádzačov o zamestnanie.

Viac informácií ohľadom úspešnosti projektu si môžete pozrieť na stránke Pripravený na prácu.

Fázy projektu

1. Fáza projektu - Inkluzívne vzdelávanie

Kurz inkluzívne vzdelávanie je vhodný pre všetky kategórie uchádzačov o zamestnanie, vrátane znevýhodnených uchádzačov, uchádzačov bez kvalifikácie a aj pre ľudí s minimálnym vzdelaním.

Obsah kurzu bol prispôsobený požiadavkám zamestnávateľov, tak aby každý účastník mal možnosť získať kľúčové mäkké zručnosti potrebné pre efektívnu prácu v tíme a bol pripravený uspieť na pracovnom pohovore.

Po úspešnom absolvovaní kurzu 1. fázy absolventi získajú osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu.

2. Fáza projektu - Akreditované vzdelávanie

V druhej fáze za účelom špecializácie uchádzači získajú praktické vzdelanie a zručnosti pre konkrétne povolanie – napr. mechatronik, nástrojár, elektrotechnik aizačnej techniky, operátor CNC strojov a ďalšie. Všetky kurzy prebiehajú pod vedením našich odborných lektorov.

Ponuka nadväzujúcich 13 akreditovaných kurzov bola koncipovaná spoločne s partnermi, ktorými sú zamestnávatelia a podniky pôsobiace po celom Slovensku. Naši absolventi sa pripravujú podľa požiadaviek zamestnávateľov, prípadne priamo u nich vykonávajú časť praktickej výučby, čo zvyšuje ich uplatniteľnosť na trhu práce.

Celú ponuku kurzov si môžete pozrieť TU.

 

Projekt OnlineVET

Informácie: https://www.onlinevet-web.online/

Kurzy: https://onlinevet-project.eu/

 

Projekt Compass Inclusive

Strategické partnerstvo zložené z partnerov zo Francúzska, Maďarska, Nemecka a Slovenska zamerané na adaptáciu francúzskeho modelu individuálneho poradenstva Bilancie kompetencií pre cieľovú skupinu fyzicky hendikepovaných. Webová stránka projektu:

https://www.compassinclusive.eu/

 

 

Projekt Power Saving Check - Coming of Age

Newport spojil 9 partnerov z rôznych krajín, aby riešili mimoriadne dôležitý problém pre ľudstvo – zmenu klímy. Najväčšou novinkou projektu je vývoj bezplatnej aplikácie pre občanov, ktorá úspešne funguje. Zároveň boli vypracované učebné osnovy, príručka, školiaci materiál a online kurzy. 14 zamestnancov partnerských organizácií bolo vyškolených ako školitelia s cieľom vzdelávať Power Saving Checkers. Najlepšie postupy všetkých krajín sa naučili a úspešne aplikovali na zníženie emisií CO2.

Informácie: http://www.powersavingcheck.eu/en/

 

Projekt Slovak-Austrian-German-Alliance for Vocational Education and Training

http://www.sagaforvet.eu/en/