Press

E4E

ENGINEERS 4 EUROPE Survey

Engineers4Europe Survey

In the light of an ERASMUS+ funded Project, where Newport Group takes active part, ENGINEERS EUROPE is launching this survey to the European community of current and future engineers with the objective to ultimately formulate a "European Engineering Skills Strategy". The goal of this survey is to collect the opinion of current and future engineers on today’s and tomorrow’s challenges for their profession and the perceived required skill sets and competencies they believe will need to successfully respond to those challenges. Completing this survey should not take more than 10 minutes. We greatly appreciate your input!

The link to the survey: https://www.surveymonkey.com/r/Engineers4Europe 

 

 

Čítajte viac

Engineers for Europe - Erasmus+ Project

International survey of the European Engineering Federation ENGINEERS EUROPE

We invite all our partners to share their expertise and insights in contributing to the “Engineers4Europe” Project. The European Engineering Federation ENGINEERS EUROPE is conducting an international survey to gather insights from the engineering field on the future of the engineering profession. We are trying to assess whom the engineering profession will evolve over the next 5 to 10 years to successfully contribute to the implementation of the UN Sustainable Development Goals. Your input will also help us to determine priorities in shaping the future of the engineering education and the profession. Spare some minutes of your time to complete one of our surveys on https://www.1ka.si/a/e4d66645 or https://www.1ka.si/a/ed8243ab and help us gaining new comprehensive insights. We appreciate your support and thank you for it.

Čítajte viac

Engineers for Europe - Erasmus+ Project

Newport Group in Brussels for the launch of the “Engineers for Europe” project co-funded by the Erasmus+ Programme

Newport Group visited Brussels for the Kick Off Meeting of the “Engineers for Europe” (E4E) project, co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union.

 

E4E is an Alliance for Innovation bringing together 13 partners from eight European countries representing the different facets of the engineering profession. The E4E project has three main pillars of institution building, strategic foresight and training to sustain the competitiveness of the engineering profession.

 

FEANI, the European Federation of National Engineering Associations, is the coordinator of the E4E project and will work with partners in the next 36 months to establish the European Engineering Skills Council, identify future trends and needs in skills and competences for engineers and develop innovative training on transversal skills for the profession.

Čítajte viac

Hospodárske noviny

Duálne vzdelávanie v časoch koronakrízy

Denník Hospodárske noviny uverejnil analýzu, ako zasiahla pandémia koronavírusu do duálneho vzdelávania v oblasti automobilového priemyslu. Automobilky musia hľadať riešenia problémov v praktickej výučbe študentov na stredných odborných školách, keďže tieto museli prejsť na dištančnú formu vyučovania. V tejto súvislosti navrhuje člen Prezídia AZZZ a predseda Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania Andrej Hutta ako systémový krok individuálne vzdelávacie účty. Odporúča zároveň do budúcna zlepšiť postavenie podnikových škôl a zaviesť centrá nadpodnikového vzdelávania podľa nemeckého vzoru.

Čítajte viac

SME

Bilingválny experiment na odborných školách v Bratislave

Denník SME uverejnil článok o novom trende vo vzdelávaní na stredných odborných školách, ktoré rozširujú výučbu cudzích jazykov. Ich absolventi sa tak budú môcť lepšie uplatniť aj v nadnárodných spoločnostiach. Firmy takýto nápad vítajú,  ako to potvrdil aj Andrej Hutta, člen prezídia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, ktorý je zároveň predsedom Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania. „ Na bilingválnosť sa pozeráme v kontexte rastúcej dynamiky trhu práce, kedy budú musieť špecialisti komunikovať s kolegami zo zahraničných firiem čoraz častejšie „ , uviedol A.Hutta.

Čítajte viac

EDUWORLD

Online diskusia zástupcov zamestnávateľov

Portál o vzdelávaní eduworld.sk informuje o online diskusii zástupcov zamestnávateľov, ktorí sa na platforme 24 sektorových rád zaoberajú budúcnosťou vzdelávania na Slovensku. Zamestnávatelia upozorňujú na fakt, že pri získavaní pracovných miest musíme byť konkurencieschopní aj z medzinárodného hľadiska. Andrej Hutta zo Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport v tejto súvislosti navrhuje ako jedno z konkrétnych riešení dobré prepojenie základných, stredných a vysokých škôl. Pripomína zároveň, že v rámci postupujúcej digitalizácie budú v budúcnosti dôležité aj medzikultúrne zručnosti.

Čítajte viac

Hospodárske noviny

Miliardy prinesú školy z budúcnosti

Denník Hospodárske noviny uverejnil článok o potrebe reforiem vo vzdelávaní, na ktoré plánuje vláda využiť  miliardy z Fondu obnovy a rozvoja Európskej únie. Na problémy u nás narážajú absolventi pri hľadaní zamestnania. V tejto súvislosti bude nevyhnutné riešiť nesúlad odborov vzdelávania s vykonávanou prácou. Ako povedal člen Prezídia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení / AZZZ / Andrej Hutta, riešenie vidí nielen vo forme a v obsahu vzdelávania, ale aj v jeho intenzívnom napojení na prax pre konkrétne sektory a ich potreby. Preto bude potrebné viac zapojiť do tohto procesu zamestnávateľov, aby išli ruka v ruke kvalita vzdelávania a prax odrážajúca inovácie vo firmách, dodal A. Hutta.

Čítajte viac

RTVS

Záujem o duálne vzdelávanie rastie

RTVS vo svojej hlavnej večernej spravodajskej relácii informovala o najnovšom prieskume, podľa ktorého rastie záujem deviatakov o duálne vzdelávanie. Až 40 % z nich láka tento spôsob štúdia na strednej škole . Ako v tejto súvislosti zdôraznil člen Prezídia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Andrej Hutta, v nasledujúcom období bude potrebné dobré príklady duálneho vzdelávania ešte výraznejšie propagovať, pričom ako vzor nám môže poslúžiť úspešné fungovanie tohto systému v Nemecku či Rakúsku. Príspevok začína v 22. minúte a 45. sekunde.

Čítajte viac

RTVS

Výsledky prieskumu duálneho vzdelávania

Rádio Slovensko v relácii Rádiožurnál informovalo o výsledkoch prieskumu, zameraného na duálne vzdelávanie. Uskutočnila ho externá agentúra a podľa neho záujem o tento spôsob štúdia na strednej škole neustále rastie, pričom študenti pri ňom oceňujú predovšetkým možnosť praxovať u zamestnávateľov aj si privyrobiť popri štúdiu. Ako však upozorňuje predseda rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania a člen prezídia AZZZ Andrej Hutta, vzhľadom na dôsledky koronakrízy môže byť aj vývoj duálneho vzdelávania v nasledujúcom období zložitejší ako po minulé roky. Príspevok začína v 3. minúte a 15. sekunde.

Čítajte viac

Hospodárske noviny

Inventúra v tituloch, tie zbytočné skončia

Hospodárske noviny uverejnili článok o hlavných zmenách, ktoré plánuje nová vláda v oblasti vysokých škôl. Pôjde predovšetkým o ich väčšiu špecializáciu ako aj snahu naplniť potreby trhu práce. Ako v tejto súvislosti pripomenul predseda Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania Andrej Hutta, zamestnávatelia dlhodobo podporujú zlučovanie a zoštíhľovanie siete študijných a učebných odborov. Mnohé z nich totiž nezodpovedajú obsahovo zmenám, ktoré sa dejú na trhu práce. Zamestnávateľom pritom často stačí dostatočná prax s akýmkoľvek vysokoškolským diplomom.

Čítajte viac

TASR

Konferencia biznis lídrov CEO Forum

Tlačová agentúra TASR uverejnila správu o konferencii slovenských a českých biznis lídrov CEO FORUM, ktorí označili za jednu z kľúčových výziev pre budúcnosť nevyhnutné zmeny vo vzdelávacom procese. Člen Prezídia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení  Andrej Hutta zdôraznil, že kľúčová bude vo vzdelávaní konkurencieschopnosť, keďže zápas o pracovné miesta beží. Musíme preto výraznejšie investovať aj do ľudského kapitálu.

Čítajte viac

STARTITUP

Firmy volajú po skrátení štúdia

Internetový portál Startitup uverejnil informácie o rokovaní predstaviteľov zamestnávateľských organizácií, ktorí sa zaoberali stavom a perspektívou nášho vzdelávacieho systému. Člen Prezídia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Andrej Hutta zdôraznil, že kľúčová vo vzdelávaní je konkurencieschopnosť. Pripomenul tiež, že zdrojom pre novú pracovnú silu bude celoživotné vzdelávanie.

Čítajte viac

RTVS

Perspektívy duálneho vzdelávania

RTVS na stanici Regina uverejnila rozhovor s predsedom Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania Andrejom Huttom na tému súčasná situácia a perspektívy systému duálneho vzdelávania v slovenskom školstve. A.Hutta informoval, že lídrom v tejto oblasti je košický kraj, kde sa do duálneho vzdelávania už zapojilo 28 škôl s 585 žiakmi. Príspevok začína v 28. minúte a 24. sekunde.

Čítajte viac

SME

Vysokoškolské vzdelávanie by sa malo skrátiť na štyri roky, tvrdia zamestnávatelia

Denník SME uverejnil článok o rokovaní predstaviteľov zamestnávateľských organizácií, ktorí diskutovali o súčasnom stave vzdelávania na Slovensku ako aj o potrebných zmenách v jeho systéme. Predseda Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania Andrej Hutta upozornil na veľký počet študijných odborov, ktorých absolventi nemajú uplatnenie. Preto bude podľa neho potrebné zamerať sa v oveľa vyššej miere na celoživotné vzdelávanie a rekvalifikácie.

Čítajte viac

markiza.sk

Nové pravidlá, viac študentov

Televízia Markíza priniesla reportáž o situácii v duálnom vzdelávaní na Slovensku, do ktorého je v súčasnosti zapojených okolo 7 tisíc študentov. Ako zdôraznil predseda Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania Andrej Hutta, pre lepšiu orientáciu žiakov pri rozhodovaní sa čo študovať a ktoré študijné odbory majú perspektívu, je potrebné skvalitniť kariérne poradenstvo na školách. Príspevok začína v 19. minúte a 32. sekunde.

Čítajte viac

Hospodárske noviny

Absolventi majú prehnané nároky

Denník Hospodárske noviny uverejnil komentár o nevyhovujúcej situácii na našom trhu práce, kde kvantum nedostatkových profesií spôsobuje problémy v mnohých odvetviach. Tento stav naznačuje, že súčasný systém vzdelávania zlyháva. Ako navrhuje člen Prezídia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Andrej Hutta, jedným z riešení sa ukazuje rozšírenie duálneho vzdelávania, čiže systému, ktorý na stredných odborných školách vhodne prepája teóriu s praxou.

Čítajte viac

TA3

Rastie záujem o duálne vzdelávanie

Spravodajská televízia TA3 priniesla reportáž o aktuálnej situácii v oblasti duálneho vzdelávania na našich stredných odborných školách. Legislatívne zmeny napomohli zvýšiť záujem študentov aj zamestnávateľov zapojiť sa do tohto systému. Ako však upozornil predseda Rady zamestnávateľov pre oblasť duálneho vzdelávania Andrej Hutta, je potrebné zlepšiť informovanosť o tom, ktoré študijné odbory budú z hľadiska vývoja priemyselnej výroby perspektívne. Príspevok začína v 19. minúte a 30. sekunde.

Čítajte viac

RTVS

Vláda chce zvýšiť záujem o duálne vzdelávanie

RTVS informovala vo svojej spravodajskej relácii o duálnom vzdelávaní. V súčasnosti je do tohto systému zapojených už 176 stredných odborných škôl. Pri výbere školy bude deviatakom a ich rodičom pomáhať aj novovytvorené Centrum orientácie pre povolanie v Nitre. V tejto súvislosti zdôraznil predseda Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania Andrej Hutta, že rodičom potrebujeme vedieť vysvetliť, ktoré študijné odbory majú perspektívu a naopak ktoré povolania pôjdu do útlmu. (zdroj Facebook)

Čítajte viac

TA3

Hlavné slovo mal pokrok

Spravodajská televízia TA3 priniesla reportáž o 2. ročníku medzinárodnej odbornej konferencie Slovakia Tech Forum Expo 2019, zameranom na vedu, výskum a inovácie v priemysle, priemyselné technológie, energetiku a logistiku. Ako zdôraznil Andrej Hutta zo spoločnosti Newport Group, proces digitalizácie neznamená stratené pracovné miesta, iba zmenu ich štruktúry a vytvorenie nových pracovných miest. Príspevok začína v 19. minúte.

Čítajte viac

TASR

Veda, výskum, inovácie v priemysle

Tlačová agentúra TASR uverejnila správu o 2. ročníku medzinárodnej odbornej konferencie Slovakia Tech Forum Expo 2019. Jednou z hlavných tém bola na nej terajšia etapa priemyselnej revolúcie Priemysel 4.0. Digitalizácia a robotizácia dnes predstavuje celosvetovú výzvu a nikto nemá hotové riešenia, zdôraznil Andrej Hutta zo spoločnosti Newport Group.

Čítajte viac

TA3

Za vzdelávanie nezamestnaných zaplatil rezort práce milióny eur

Spravodajská televízia TA3 uverejnila informáciu, že ÚPSVaR zaplatil za vzdelávanie nezamestnaných v rámci projektu Pripravený na prácu viac ako 3 milióny eur. Unikátny celoslovenský projekt realizuje už druhý rok konzorcium Deutsch-Slowakische Akademien a spoločnosť Newport Group. Cieľom projektu je riešiť aktuálne problémy na trhu práce, osobitne v oblasti automobilového priemyslu, kde v súčasnosti chýbajú kvalifikovaní zamestnanci

Čítajte viac

aktuality.sk

Rezort práce za vzdelávanie nezamestnaných zaplatí 3,09 milióna

Spravodajský portál Aktuality.sk uverejnil správu o realizácii projektu ÚPSVaR Pripravený na prácu, v rámci ktorého už druhý rok uskutočňuje konzorcium firiem DSA a Newport Group vzdelávacie programy pre uchádzačov o zamestnanie /ÚoZ/ na celom území Slovenska. Od začiatku projektu sa do kurzov zapojilo už  12 796 ÚoZ. V súčasnej druhej etape sa realizuje 13 akreditovaných vzdelávacích programoch, kde sa pripravujú aj na najžiadanejšie profesie na trhu práce ako sú operátori CNC strojov a mechatronici.

Čítajte viac

TASR

Konferencia EVBB v Bratislave riešila témy budúcnosti sveta práce

Tlačová agentúra TASR uverejnila správu o bratislavskej konferencii Európskej asociácie združujúcej inštitúcie, ktoré sa zaoberajú odborným vzdelávaním /EVBB/. Účastníci rokovania sa venovali otázkam, aký vplyv bude mať priemyselná revolúcia Industrie 4.0 na školstvo a ako by sa mal postupne zmeniť vzdelávací systém. Andrej Hutta z Newport Group v tejto súvislosti navrhol riešiť skreslený obraz odborného vzdelávania na Slovensku.      

Čítajte viac

Teraz.sk

Budúcu pracovnú silu treba pripraviť na nové povolania

Tlačová agentúra TASR uverejnila správu o rokovaní Európskej asociácie inštitúcií pre odborné vzdelávanie /EVBB/ v Bratislave. Citovala člena prezídia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Andreja Huttu, ktorý povedal, že v krajinách západnej Európy sú do odborného vzdelávania výraznejšie zapojení podnikatelia ako v strednej a východnej Európe. V tejto súvislosti tiež vyzdvihol rastúci význam duálneho vzdelávania u nás.

Čítajte viac

Na Slovensku štartuje medzinárodný vzdelávací projekt POWER SAVING CHECK

POWER SAVING CHECK

Čítajte viac

Trend

Zabudnime na stroje, investujme do seba

Ekonomický týždenník Trend v komentári analyzuje dve súčasné navzájom súvisiace výzvy, pred ktorými stojí Slovensko: dôsledky postupnej aizácie výroby a na druhej strane rýchle starnutie našej populácie. V tejto súvislosti upozorňuje člen Prezídia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Andrej Hutta na rastúci význam ľudského kapitálu v dôsledku nastupujúcej štvrtej priemyselnej revolúcie, čiže vyššej robotizácie a digitalizácie.

Čítajte viac

Pravda

Nemecká ekonomika brzdí, čo na to Slovensko?

Denník Pravda uverejnil článok o možných dopadoch spomalenia rastu nemeckej ekonomiky na vývoj slovenského hospodárstva. Ako zdôraznil člen Prezídia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Andrej Hutta, v takomto prípade sa dá počítať nielen so znížením dopytu po slovenskej produkcii, ale aj s postupným znižovaním rastu hrubého domáceho produktu našej ekonomiky.

Čítajte viac

Hospodárske noviny

Reformy nás majú posunúť k elite

Hospodárske noviny uverejnili článok o dokumente Ministerstva financií, v ktorom analyzuje tri najväčšie výzvy Slovenska do budúcnosti: ide o kvalitné školstvo, zdravotníctvo a trh práce. V tejto súvislosti denník cituje aj vyjadrenie člena Prezídia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Andreja Huttu, podľa ktorého bude v budúcom období nevyhnutné zlaďovať potreby trhu práce so školským systémom.

Čítajte viac

Hospodárske noviny

Nový užitočný web rezortu práce

Denník Hospodárske noviny vo svojej internetovej verzii uverejnil článok o novej webovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Trendyprace.sk. Je určená pre deviatakov a maturantov, ktorí uvažujú o svojej budúcej pracovnej kariére z hľadiska uplatnenia sa po štúdiu. Ako vítaný zdroj informácií označil nový web rezortu práce aj člen Prezídia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenska Andrej Hutta.

 

 

Čítajte viac

Hospodárske noviny

Po novom si po rokoch praxe svoju kvalifikáciu môžete zvýšiť. Stačí, ak prejdete skúškami.

Denník Hospodárske noviny uverejnil informácie o novom zákone, pripravovanom Ministerstvom školstva. Podľa neho bude môcť zamestnanec získať kvalifikáciu na základe praxe vo firme, čiže aj bez absolvovania príslušnej školy.  Člen prezídia Asociácie zamestnávateľských zväzov a predseda Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania Andrej Hutta však upozorňuje, že dôležité bude ešte predtým vytvoriť personálnu infraštruktúru, ktorá by tento proces overovania kvalifikácie vedela ohodnotiť.

Čítajte viac

RTVS

RTVS v správach vo vysielaní v maďarskom jazyku informuje o uskutočňovanom celoslovenskom projekte Pripravený na prácu, ktorého cieľom je zmierniť nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily predovšetkým v automobilovom priemysle. Televízia v reportáži z Rimavskej Soboty približuje priebeh kurzov v prvej fáze projektu, v rámci ktorých sa absolventi popri teórii venujú aj praktickej príprave pre prácu v slovenských automobilkách. Účastníci kurzov očakávajú od kurzov, že im pomôžu pri budúcom pracovnom uplatnení.

Čítajte viac

RTVS

Projekt rekvalifikačných kurzov

RTVS priniesla v spravodajskej relácii reportáž o celoslovenskom projekte rekvalifkačných kurzov, ktorých cieľom je pripraviť odborníkov predovšetkým pre naše automobilky. Rekvalifikácie bude realizovať v priebehu troch rokov v 30 lokalitách konzorcium Deutsch-Slowakische Akademien spolu so spoločnosťou Newport Group. Projekt podporil aj Zväz automobilového priemyslu SR.

Čítajte viac

TASR

Slovenské automobilky uvítali projekt Pripravený na prácu

Tlačová agenúra TASR informuje o stretnutí predstaviteľov štyroch automobiliek s Andrejom Huttom -  zástupcom konzorcia, vytvoreného spoločnosťami DSA a Newport Group. Konzorcium realizuje celoslovenský projekt rekvalifikačných kurzov, ktoré - ako  A.Hutta zdôraznil - má za cieľ prípravovať odborníkov predovšetkým pre automobilky, ale aj pre ďalšie strojárenské firmy na Slovensku. Zástupcovia automobiliek tento projekt uvítali.

Čítajte viac

Asociácia priemyselných zväzov

Pripravený na prácu

Asociácia priemyselných zväzov /APZ/ vo svojom informačnom bulletine predstavuje projekt Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny nazvaný Pripravený na prácu. V jeho rámci sa budú v priebehu štyroch rokov formou rekvalifikačných kurzov pripravovať pracovníci predovšetkým pre automobilky na Slovensku, ale zároveň aj pre firmy v strojárstve. Do prvej fázy - inkluzívneho vzdelávania - sa má zapojiť až 20 000 účastníkov. APZ víta takúto formu vzdelávania a rekvalifikácie uchádzačov o prácu.

Čítajte viac

TASR

Projekt Pripravený na prácu ponúka rekvalifikáciu pre automobilizmus

Tlačová agentúra TASR vo svojej internetovej verzii informuje, že Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny prezentovalo v Žiline projekt Pripravený na prácu. Pri jeho realizácii sa budú využívať aj kapacity vybraných stredných odborných škôl z portfólia spoločnosti Deutsch-Slowakische Akademien, ktorá tvorí spolu so spoločnosťou Newport Group víťazné konzorcium.

Čítajte viac

HNonline

Nezamestnaní, máte príležitosť na rekvalifikáciu v automobilovom priemysle

Ekonomický  denník Hospodárske noviny vo svojej internetovej verzii uverejnil článok o projekte Pripravený na prácu, určenom pre evidovaných nezamestnaných. Realizovať ho bude konzorcium, ktoré vytvorila Deutsch-Slowakische Akademien, dcérska spoločnosť nemeckého vzdelávacieho koncernu EBG spolu so spoločnosťou Newport Group.

Čítajte viac

zisk manažment

Podnikateľské aj finančné vzdelanie má potenciál pre ekonomiku

Časopis Zisk manažment uverejnil článok o význame podnikateľského a finančného vzdelania pre slovenskú ekonomiku. Cituje pritom aj názory predstaviteľov zamestnávateľov. Člen prezídia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení /AZZZ/ Andrej Hutta zdôraznil, že v súčasnom rýchlo sa meniacom svete informačnej spoločnosti a nástupu aizácie je práve celoživotné vzdelávanie kľúčom k dobrej konkurencii na Slovensku.

Čítajte viac

HN Slovensko

Učňom prinesie maturita väčšie výhody

Denník Hospodárske noviny vo svojej internetovej verzii uverejnil článok informujúci o možnosti pre učňov, pokračovať po ukončení trojročného odborného vzdelania na strednej škole v dvojročnom nadstavbovom štúdiu. Takúto možnosť využíva na Slovensku ročne viac ako 7 tisíc študentov. Získajú takto maturitu a následne, ako pripomína člen Prezídia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Andrej Hutta, im môže vyššia kvalifikácia napomôcť v práci k lepšiemu finančnému ohodnoteniu.

Čítajte viac

SME

Chýbajú kvalifikovaní pracovníci. Pomohla by rekvalifikácia podľa nemeckého vzoru

Denník SME uverejnil článok o možných riešeniach súčasného nedostatku kvalifikovaných pracovníkov na Slovensku. Cituje predstaviteľov Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení /AZZZ/, že jedno z riešení by mohli byť technické rekvalifikácie podľa nemeckého vzoru. Člen Prezídia AZZZ Andrej Hutta upozornil pritom na fakt, že náš školský systém nestíha dostatočne reagovať na zmeny na trhu práce.

Čítajte viac

Pravda

Firmy chcú rekvalifikáciu nezamestnaných podľa nemeckého vzoru

Denník PRAVDA informuje o konferencii Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení /AZZZ/, ktorá sa zaoberala významom kvalitných na prax orientovaných technických rekvalifikácií podľa nemeckého vzoru. Tieto by mohli byť jedným z riešení pre aktivizáciu nezamestnaných, museli by však – ako zdôraznil člen Prezídia AZZZ Andrej Hutta – reflektovať nároky dnešnej doby.

Čítajte viac

WebNoviny

Zamestnávatelia kritizujú školstvo, riešenie vidia v rekvalifikácii podľa nemeckého vzoru

Tlačová agentúra SITA vo svojich Webnovinách píše o nevyhnutnosti technických rekvalifikácií podľa nemeckého vzoru na Slovensku. Zhodli sa na tom účastníci odbornej konferencie Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení /AZZZ/, ktorá sa zaoberala súčasným nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov u nás. Člen Prezídia AZZZ Andrej Hutta v tejto súvislosti pripomenul, že na zmeny na trhu práce musí reagovať aj náš školský systém.

Čítajte viac

dalito

Slováci o financiách a podnikaní netušia takmer nič

Internetový portál Dalito.sk uverejnil článok, v ktorom sa zaoberá vedomosťami slovenskej populácie v oblasti financií a podnikania. Predstavitelia našich zamestnávateľských združení hovoria v tejto súvislosti o značných nedostatkoch. Aj testovanie OECD potvrdilo, že sme v tejto oblasti ostali pod priemerom iných členských krajín EÚ, upozornil člen prezídia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Andrej Hutta.

Čítajte viac

Pravda

Slovensko strháva nálepku lacnej továrne Európy

Denník Pravda uverejnil článok o výhodách Slovenska pre zahraničných investorov. V tejto súvislosti pripomína zároveň ich obavy z nedostatku kvalifikovaných odborníkov v niektorých profesiách. Denník pritom oceňuje naštartovanie slovensko-nemeckej spolupráce v zaškoľovaní nezamestnaných ľudí. V najbližších štyroch rokoch toto konzorcium zrealizuje projekt s názvom Pripravený na prácu a poskytne rekvalifikáciu dvadsaťtisíc nezamestnaným. V tejto súvislosti autor konštatuje, že Slovensko strháva nálepku lacnej továrne Európy a stáva sa krajinou lepších nákladov.

Čítajte viac

AZZZ SR

Pracovné zručnosti sa stanú v najbližšej dobe novou "menou"

Informačný leták Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení /AZZZ/ uverejnil článok s nadpisom Pracovné zručnosti sa stanú v najbližšej dobe novou „menou", v ktorom sa zaoberá medzinárodným seminárom organizovaným ŠIOV v spolupráci s Ministerstvom školstva SR. Popri našich odborníkoch sa na ňom zúčastnila aj stovka expertov z Európskej komisie a členských štátov EÚ. Diskutovali o aktuálnych problémoch vzdelávania a odbornej prípravy. Andrej Hutta, člen Prezídia AZZZ upozornil na fakt, že pracovné zručnosti sa stávajú novou menou a zamestnávatelia chcú napomôcť tomu, aby slovenský pracovný trh dokázal na túto výzvu reagovať.

Čítajte viac

TASR

Na Slovensku sa rozbieha unikátny projekt rekvalifikácie

Tlačová agentúra TASR a uverejnila správu o rozsiahlom projekte rekvalifikácie nezamestnaných, ktorý budú na celom území Slovenska realizovať spoločnosti Deutsch-Slowakische Akademien a Newport Group. Správa cituje ich predstaviteľov, že pri uskutočňovaní projektu budú využívať skúsenosti z Nemecka, ktoré tiež obdobnými rekvalifikačnými kurzami riešilo nedostatok kvalifikovaných odborníkov v strojárenskom priemysle. 

Čítajte viac

Denník SME

Dvadsaťtisíc nezamestnaných podstúpi rekvalifikáciu za 30 miliónov eur

Denník SME uverejnil informácie o projekte rekvalifikačných kurzov nezamestnaných, ktorý by mal na celom území Slovenska priniesť odbornú kvalifikáciu predovšetkým pre profesie v automobilovom priemysle pre 20 tisíc ľudí bez práce.

Čítajte viac

HNonline

Vláda rozbieha megaprojekt. Štát za 30 miliónov preškolí až 20-tisíc Slovákov

V denníku Hospodárske noviny vyšiel na titulnej strane obsiahly článok o novom unikátnom projekte rekvalifikácie nezamestnaných, ktorým chce Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny reagovať na súčasný akútny nedostatok kvalifikovaných odborníkov osobitne v automobilovom priemysle na Slovensku. Projekt má pomôcť získať odbornú kvalifikáciu až 20 tisíc nezamestnaným a bude ho v najbližších rokoch realizovať konzorcium, vytvorené spoločnosťami Deutsch-Slowakische Akademien a Newport Group.

Čítajte viac

ujszo.com

Zmeny na odborných školách: duálne vzdelávanie bude atraktívnejšie

Vláda prikývla na zmenu zákona o odbornom vzdelávaní. Od septembra sa duálne vzdelávanie môže stať atraktívnejším pre školy a firmy, avšak podľa zamestnávateľov je stále čo vylepšovať. Odborné školy naliehajú zmeny aj v iných oblastiach.

Čítajte viac

dobré noviny

Podnikateľské aj finančné vzdelanie má potenciál pre ekonomiku štátu

Na tému finančného vzdelávania a jeho budúcnosti v najbližšom období sa pozreli zástupcovia zamestnávateľov aj vzdelávacích inštitúcií.

Čítajte viac

TASR

Podnikateľské aj finančné vzdelanie má potenciál pre ekonomiku štátu

Tlačová agentúra TASR uverejnila článok o stratégii SR pre mládež na roky 2014-2020, podľa ktorej by mali byť kľúčovými kompetenciami mladých ľudí podnikavosť, tvorivosť a inovatívnosť. Andrej Hutta, člen prezídia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení označil v tejto súvislosti práve celoživotné vzdelávanie v súčasnej etape nástupu aizácie za kľúč k dobrej konkurencieschopnosti.

Čítajte viac

Školský servis TASR

Spoločnosť Newport Group je novým členom združenia EVBB

Spoločnosť Newport Group pôsobí na Slovensku v oblasti celoživotného vzdelávania, rekvalifikácií a poradenstva desať rokov. Slovenská vzdelávacia a konzultačná spoločnosť Newport Group získala členstvo v európskej strešnej organizácii pre vzdelávacie inštitúcie so sídlom v Bruseli - EVBB /Europäische Vereinigung der Institute für Berufsbildung/. EVBB, ktorú založili pred 25 rokmi, tvorí 57 vzdelávacích inštitúcií, 1500 odborných centier z 20 európskych štátov a dohromady zamestnáva viac ako     35 000 zamestnancov.

 

Čítajte viac

The Slovak Spectator

The Slovak Spectator, jediné noviny na Slovensku vychádzajúce v anglickom jazyku, uverejnili článok o našom duálnom vzdelávaní. Všímajú si stále nízky počet študentov zapojených do tohto systému a ako jednu z príčin vidia pretrvávajúci nedostatočný záujem žiakov a ich rodičov o technicky zamerané študijné odbory. Andrej Hutta, člen Prezídia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení vyzýva v tejto súvislosti na využívanie nemeckých a rakúskych skúseností, kde má systematická príprava a orientácia žiakov na budúce povolanie dlhoročnú tradíciu. Upozorňuje aj na problematiku centier orientácie na povolanie.

Čítajte viac

Plus JEDEN DEŇ

Rodičia deviatakov, nezmeškajte šancu: Táto škola zaručí vašim deťom aj dobré zamestnanie!

Práve v týchto dňoch sa žiaci základných škôl rozhodujú, kam ďalej. Na väčšinu stredných škôl sa stačí prihlásiť do 10. apríla. Kto chce však študovať na škole, ktorá ma duálny systém, mal by si preveriť temín na žiadosť o prijatie zamestnávateľovi.

Čítajte viac

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová vystúpila na konferencii o celoživotnom vzdelávaní

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom svojich webových stránok informovalo, že štátna tajomníčka rezortu Oľga Nachtmannová vystúpila na záverečnej konferencii projektu SAGA for VET, ktorá sa konala pod názvom Perspektívy celoživotného vzdelávania. SAGA for VET je skratkou pre Slovak-Austrian-German Alliance for Vocational Education and Training (Slovensko-Rakúsko-Nemecká aliancia pre odborné vzdelávanie a prípravu). Cieľom aliancie bolo vytvoriť metodiku prenosu elementov duálneho vzdelávania z Rakúska a Nemecka na Slovensko a zároveň vytvoriť nové akreditované vzdelávacie programy na Slovensku.

Čítajte viac

The Slovak Spectator

Zvýšenie motivácie škôl zapojených do duálneho vzdelávania

Noviny, vychádzajúce na Slovensku v anglickom jazyku, uverejnili článok o pripravovaných zmenách v systéme duálneho vzdelávania na Slovensku. V tejto súvislosti informujú o požiadavke Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení výraznejšie, ako doteraz, motivovať školy, ktoré sa majú zapájať do duálneho vzdelávania.

Čítajte viac

Školský servis TASR

Vzdelávací a rekvalifikačný projekt SAGA for VET

Školský servis tlačovej agentúry TASR priniesol informácie o odbornej konferencii Perspektívy celoživotného vzdelávania, ktorá hodnotila dvojročný pilotný projekt v oblasti celoživotného vzdelávania a rekvalifikácie. Zúčastnili sa na ňom Ministerstvo školstva, viaceré vzdelávacie inštitúcie, vysoké školy, súkromné spoločnosti zo Slovenska, ako aj z Nemecka a Rakúska.

Čítajte viac

Denník SME

AZZZ žiada systémové zmeny v zákone o duálnom vzdelávaní

Internetová verzia denníka Sme v ekonomickej sekcii píše o požiadavke Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ), aby sa v rámci pripravovaných zmien v zákone o duálnom vzdelávaní zvýšila motivácia škôl. Sme cituje člena prezídia AZZZ Andreja Huttu, že školy, zapojené do tohto systému, by nemali byť trestané krátením normatívu.

Čítajte viac

TASR

Motivácia škôl pre vstup do duálneho vzdelávania

Internetová verzia tlačovej agentúry TASR - Teraz.sk informuje o pripravovanej zmene zákona o duálnom vzdelávaní na Slovensku. V tejto súvislosti cituje Andreja Huttu, člena prezídia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ), že školám, zapojeným do systému duálneho vzdelávania, by nemali byť krátené normatívy.

Čítajte viac

AKTUALITY.SK

Školy bez kvality treba nekompromisne zrušiť

Spravodajský internetový portál Aktuality.sk uverejnil rozhovor s členom prezídia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Andrejom Huttom o súčasných problémoch nášho školstva a v tejto súvislosti o nevyhnutnosti zmeniť zákon o duálnom vzdelávaní. A. Hutta tiež upozornil na fakt, že väčšina študijných odborov, v súlade s koncepciou Priemysel 4.0., prejde postupnou informatizáciou. Slovenské školy by sa mali začať na tento proces už dnes pripravovať.

Čítajte viac

GTAI

Mzdy a odvody na Slovensku

Časopis nemeckej štátnej agentúry pre obchod a investície GTAI (Germany Trade and Invest) v analýze píše, že aj napriek znižujúcej sa nezamestnanosti zostáva na Slovensku problémom vysoký počet mladých ľudí bez práce a to osobitne na východnom Slovensku. Pritom sa zamestnávatelia stále viac sťažujú na akútny nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Článok obsahuje rozhovor s predsedom predstavenstva spoločnosti Newport Group na tému efektívne využitia možností rekvalifikácií pracovnej sily.

Čítajte viac

GTAI

Slovensko zatiaľ nedostatočne využíva eurofondy

Časopis nemeckej štátnej agentúry pre obchod a investície GTAI (Germany Trade and Invest) v analýze o využívaní eurofondov na Slovensku upozorňuje, že v polovici súčasného obdobia 2014-2020 sme využili na konkrétne projekty z celkovej sumy 15 miliárd eur len 4 %. Andrej Hutta, predseda predstavenstva Newport Group, a.s., pripomína v tejto súvislosti prílišnú byrokraciu pri predkladaní projektov.

Čítajte viac

Edu News 2020

Školské lavice do výrobných hál

Časopis o modernom vzdelávaní uverejnil rozhovor s Andrejom Huttom, predsedom predstavenstva spoločnosti Newport Group, a.s.. Rozoberá v ňom doterajšie nedostatky fungovania duálneho vzdelávania na Slovensku a zaoberá sa tiež návrhmi zástupcov zamestnávateľských združení na zefektívnenie tohto systému.

Čítajte viac

TREND

Otvorené dvierka pre duálne vzdelávanie

Ekonomický týždenník Trend informuje o konferencii, ktorú usporiadal na tému Duálne vzdelávanie a jeho perspektívy na Slovensku. Vystupovali na nej zástupcovia Ministerstva školstva, zamestnávateľských zväzov a združení, štátnych aj súkromných inštitúcií, zaoberajúcimi sa odborným vzdelávaním a školstvom, ako aj predstavitelia poradenských firiem a podnikatelia. Popri Ministrovi školstva Jurajovi Draxlerovi, bol jedným z rečníkov bol aj Andrej Hutta, predseda predstavenstva Newport Group, a.s..

Čítajte viac

GTAI

Eurofondy v SR v období 2014-2020

Časopis nemeckej Štátnej agentúry pre obchod a investície GTAI (Germany Trade and Invest) analyzuje možnosti, ako môže Slovensko najefektívnejšie využívať eurofondy v období rokov 2014 až 2020. Odborníci z tejto renomovanej agentúry nám odporúčajú ako najvhodnejšie odvetvia ochranu životného prostredia, infraštruktúru a vedu a výskum.

Čítajte viac