Dĺžka trvania kurzu:

400 hodín
(154 hodín teória, 246 hodín prax)

Rozsah hodiny:

45 minút

Číslo akreditácie:

3382/2016/101/4

Strojný zámočník

 • Vedia spracovať jednoduchý náčrt na doplnenie zadaného technologického postupu.
 • Sú schopní ručne opracovať strojné súčiastky pilovaním, rezaním, sekaním, ohýbaním, vŕtaním a rezaním závitov.
 • Vedia zostaviť časti strojov a strojových zariadení spojovaním skrutkami, nitmi a spájkovaním.
 • Vedia vykonať funkčné skúšky strojov a zariadení.
 • Ovládajú pravidlá ošetrovania a údržby používaných nástrojov, náradia, strojov a zariadení.
 • Ovládajú základne prvky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Efekt pre účastníkov:

 • Vedia spracovať jednoduchý náčrt na doplnenie zadaného technologického postupu.
 • Sú schopní ručne opracovať strojné súčiastky pilovaním, rezaním, sekaním, ohýbaním, vŕtaním a rezaním závitov.
 • Vedia zostaviť časti strojov a strojových zariadení spojovaním skrutkami, nitmi a spájkovaním.
 • Vedia vykonať funkčné skúšky strojov a zariadení.
 • Ovládajú pravidlá ošetrovania a údržby používaných nástrojov, náradia, strojov a zariadení.
 • Ovládajú základne prvky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Obsahový rámec:

 • Materiály
  •  Kovové materiály, zliatiny, technické materiály a ich vlastnosti
  • Technické normy, technologické postupy používané v strojárskej výrobe
  • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
 • Ručné spracovanie kovov
  •  Meranie a orysovanie
  •  Pilovanie
  •  Rezanie a strihanie
  •  Sekanie a prebíjanie
  •  Rovnanie a ohýbanie
  •  Vŕtanie a ohýbanie závitov
  •  Nitovanie a spájkovanie
 • Strojné obrábanie kovov
  •  Sústruženie
  •  Frézovanie
  •  Brúsenie
  •  Vŕtanie
  •  Vyvrtávanie
  •  Hobľovanie
  •  Preťahovanie
  •  Výroba závitov a ozubenia
 • Základné montážne práce
  •  Montáž súčiastok pomocou rozoberateľných spojov
  •  Montáž súčiastok pomocou nerozoberateľných spojov
  •  Montáž valivých a klzných ložísk
  •  Montáž potrubia
  •  Remeňové, reťazové, ozubené prevody
  •  Kľukový, kulisový, vačkový, štvorčlenný mechanizmus
  • Pneumatické, hydraulické mechanizmy