Dĺžka trvania kurzu:

2 dni 
(16 hodín priameho tréningu)

Rozsah hodiny:

45 minút

Cieľová skupina:

 • Bez obmedzenia

Stres a psychická odolnosť

Efekt pre účastníkov:

 • budú schopní/é identifikovať svoje osobné stresory.
 • budú schopní/é identifikovať vlastné symptómy stresu.
 • osvoja si spôsoby ako predchádzať syndrómu vyhorenia.
 • osvoja si základné techniky zvládania stresu na pracovisku.
 • získajú schopnosť zvyšovať si vlastnú psychickú odolnosť.

Obsahový rámec:

 • stres a záťaž
  • čo je stres a čo je záťaž
  • stres ako príčina a reakcia
  • distres a eustres
  • význam stresu pre prežitie človeka
 • stresory 
  • aké sú príčiny stresu
  • záťažové faktory
  • životné udalosti ako stresory
  • možnosti ich ovplyvňovania
  • čo ma stresuje
 • symptómy stresu
  • všeobecný adaptačný syndróm
  • reakcie organizmu na stres
  • úrovne symptómov
  • pôsobenie stresu v čase
 • pracovné stresory
  • úrovne pôsobenia stresu
  • ako narábať so stresormi na pracovisku
  • stratégie zvládania stresu – efektívne a neefektívne
  • čo môžem ovplyvniť a čo nie
 • syndróm vyhorenia
  • syndróm vyhorenia a stres
  • faktory syndrómu vyhorenia
  • fázy vyhorenia, ako sa mu brániť
 • psychická odolnosť
  • tlaky, ktorým čelia ľudia
  • v čom spočíva psychická odolnosť
  • v čom psychická odolnosť nespočíva
  • ako využívať tlak v prospech odolnosti
  • tienistá stránka tlaku- stres
 • Stratégie zvládania stresu 
  • Coping alebo zvládanie stresu
  • Nevhodné prístupy k zvládaniu stresu
  • Zmena záťaže na strane jedinca
  • Plán na prekonanie stresu 
 •  Odbúravanie stresu
  • Relaxačné techniky
  • Psychohygiena
  • Pozitívne myslenie
  • Tvorba vlastnej lekárničky proti stresu
  • Techniky na odbúravanie stresu