Dĺžka trvania kurzu:

10 dní
(75 hodín priameho tréningu)

Rozsah hodiny:

45 minút

Cieľová skupina:

 • Stredný a vrcholový manažment
 • Vedúci tímov
 • Projektoví manažéri

Performance management

Efekt pre účastníkov:

 • Pochopenie dôvodov pre riadenie výkonnosti, princípov merania výkonu.
 • Naučia sa správne zvoliť a nastaviť ukazovatele na meranie výkonnosti.
 • Naučia sa určovať ciele pre celú organizáciu, tímy a jednotlivcov, osvoja si princípy a kroky pre úspešné napĺňanie cieľov.
 • Naučia sa merať výkonnosť procesov a využívať meranie pre zlepšovanie výkonnosti v procesoch.
 • Uvedomia si faktory, ktoré ovplyvňujú výkonnosť tímu a naučia sa zostaviť a budovať výkonný tím.
 • Naučia sa ovplyvňovať pracovný výkon jednotlivca a pracovať s akčným plánom pre efektívne plnenie individuálnych a tímových cieľov.

Obsahový rámec:

 • Riadenie výkonnosti
  •  úsilie vs. výsledok
  •  oblasti riadenia výkonnosti
  •  model výkonnosti organizácie
  •  faktory výkonnosti a vplyvy na výkonnosť organizácie
 • Meranie výkonnosti
  •  dôvody pre meranie
  •  princípy merania výkonnosti
  •  problémy spojené s meraním výkonu
  •  zásady dobrého merania výkonnosti
 • Ukazovatele výkonnosti
  •  typy ukazovateľov a ich vhodné použitie
  •  predbežné a oneskorené ukazovatele
 • Ciele, riadenie podľa cieľov
  •  vstupy, výstupy, výsledky
  •  úrovne a hierarchia cieľov v organizácii
  •  správne stanovené ciele
  •  napĺňanie cieľov
  •  princíp riadenia podľa cieľov
 • Výkonnosť procesov
  •  procesy v organizácii
  •  kvalita, výkonnosť, produktivita
  •  meranie výkonnosti procesov
  •  voľba ukazovateľov pre meranie výkonnosti procesu
  •  univerzálne ukazovatele, špeciálne ukazovatele
  •  užitočné a neužitočné výstupy
 • Výkon pracovného tímu
  •  čo ovplyvňuje výkon tímu
  •  systémové faktory
  •  ľudské faktory
  •  postup budovania výkonného tímu
  •  meranie a hodnotenie progresu a výsledkov
 • Riadenie pracovného výkonu jednotlivca
  •  podmienky individuálnej výkonnosti
  •  výkonnosť z pohľadu organizácie – prínosy
  •  súlad s hierarchickými cieľmi a strategickými cieľmi organizácie
  •  sledovanie individuálneho výkonu, hodnotenie a korekcie
 • Tvorba a práca s akčným plánom
  •  význam akčných plánov
  •  používanie akčných plánov
  •  štruktúra akčného plánu
  •  priebežná práca s plánom