Dĺžka trvania kurzu:

250 hodín
(85 hodín teória, 165 hodín prax)

Rozsah hodiny:

45 minút

Číslo akreditácie:

3382/2016/101/3

Operátor CNC strojov - Frézar

Efekt pre účastníkov:

 •     Ovládajú základné pojmy pri strojovom obrábaní materiálov s dôrazom na        frézovanie.
 •     Vedia správne čítať výkresovú dokumentáciu a zvoliť správne rezné                    podmienky pomocou tabuliek, katalógov a elektronických médií.
 •     Sú oboznámení s používanými nástrojmi pre strojové obrábanie (s dôrazom      na frézovanie) a ich zoraďovaním.
 •     Poznajú typy CNC strojov, ich súradnicové systémy, ovláda štruktúru CNC          programu a jednotlivé režimy práce s riadiacim systémom.
 •     Vedia zostaviť CNC program, vložiť ho do riadiaceho systému stroja, vyrobiť      a skontrolovať súčiastku.
 •     Poznajú bezpečnostné predpisy pri práci na CNC zariadeniach a oboznámi        sa s ich údržbou a obsluhou.

Obsahový rámec:

 • Požiadavky na výkon povolania operátor CNC strojov 
  •  Pracovné podmienky v profesii Operátor CNC strojov
  •  Prehľad odborných špecifických znalostí
  •  Požiadavky na zamestnanca
 • Čítanie a tvorba technických nákresov 
  • Čítanie a porozumenie jednoduchých technických nákresov
  • Čítanie a rozbor výkresov zostáv
  • Čítanie schematických výkresov
  • Tvorba a upravovanie jednotlivých častí nákresu
  • Výrobné výkresy
 • Teória technológie spracovania kovov
  • Úvod
  • Základy ručného spracovania kovov
  • Lícovanie a presné opracovanie
  • Základy teórie trieskového obrábania
  • Základy strojového obrábania 
 • Technológia spracovania kovov
  •  Úvod
  •  Lícové a presné opracovanie
  •  Sústruženie
  •  Frézovanie
  •  Brúsenie
  •  Vŕtanie
 • Zostavenie riadiacich programov pre CNC stroje
  • Číslicovo riadené stroje
  • Základné pojmy programovania
  • Všeobecné zásady programovania
  • Programovanie CNC frézovačky
 • Strojové obrábanie
  • Frézovanie na CNC strojoch
 • Servis a údržba zariadení
  • Vykonávanie údržby podľa plánu
  • Kontrola funkčnosti náradia
  • Diagnostika stroja
  • Údržba CNC strojov