Dĺžka trvania kurzu:

420 hodín
(152 hodín teória, 268 hodín prax)

Rozsah hodiny:

45 minút

Číslo akreditácie:

3382/2014/75/8

Operátor CNC strojov

Absolvent vzdelávacieho programu ovláda základné pojmy pri sústružení, frézovaní, brúsení a vŕtaní. Vie správne čítať výkresovú dokumentáciu a zvoliť správne rezné podmienky pomocou tabuliek, katalógov a elektronických médií. Je oboznámený s používanými nástrojmi pre sústruženie a frézovanie a ich zoraďovaním. Pozná typy CNC strojov, ich súradnicové systémy, ovláda štruktúru CNC programu a jednotlivé režimy práce s riadiacim systémom. Zostaví CNC program, vloží ho do riadiaceho systému stroja, vyrobí a skontroluje súčiastku. Pozná bezpečnostné predpisy pri práci na CNC zariadeniach a oboznámi sa s ich údržbou a obsluhou.

Po absolvovaní kurzu CNC operátor sa vám otvoria dvere pre výkon prác pri obsluhe a programovaní CNC obrábacích strojov. Získate nielen teoretické vedomosti ale aj praktické zručnosti vďaka počítačovej simulácií a praktickej časti venovanej ukážkam.


    

Efekt pre účastníkov:

 •   Ovládajú základné pojmy pri sústružení, frézovaní, brúsení a vŕtaní.
 •   Vedia správne čítať výkresovú dokumentáciu a zvoliť správne rezné podmienky pomocou tabuliek,        katalógov a elektronických médií.
 •   Sú oboznámení s používanými nástrojmi pre sústruženie a frézovanie a ich zoraďovaním.
 •   Poznajú typy CNC strojov, ich súradnicové systémy, ovláda štruktúru CNC programu a jednotlivé          režimy práce s riadiacim systémom.
 •   Zostavia CNC program, vložia ho do riadiaceho systému stroja, vyrobia a skontrolujú súčiastku.
 •   Poznajú bezpečnostné predpisy pri práci na CNC zariadeniach a oboznámia sa s ich údržbou a            obsluhou.

Obsahový rámec:

 • Požiadavky na výkon povolania operátor CNC strojov
  • Pracovné podmienky v profesii Operátor CNC strojov
  • Prehľad odborných špecifických znalostí
  • Požiadavky na zamestnanca  
 • Čítanie a tvorba technických nákresov
  • Čítanie a porozumenie jednoduchých technických nákresov
  • Čítanie a rozbor výkresov zostáv
  • Čítanie schematických výkresov
  • Tvorba a upravovanie jednotlivých častí nákresu
  • Výrobné výkresy
 • Teória technológie spracovania kovov 
  •  Úvod
  •  Základy ručného spracovania kovov
  •  Lícovanie a presné opracovanie
  •  Základy teórie trieskového obrábania
  •  Základy strojového obrábania
 • Technológia spracovania kovov
  •  Úvod 
  •  Lícové a presné opracovanie
  •  Sústruženie
  •  Frézovanie
  •  Brúsenie
  •  Vŕtanie
 • Zostavenie riadiacich programov pre CNC stroje
  • Číslicovo riadené stroje
  • Základné pojmy programovania
  • Všeobecné zásady programovania
  • Programovanie CNC sústruhu
  • Programovanie CNC frézovačky  
 • Strojové obrábanie 
  • Sústruženie na CNC strojoch
  • Frézovanie na CNC strojoch
 • Servis a údržba zariadení
  • Vykonávanie údržby podľa plánu
  • Kontrola funkčnosti náradia
  • Diagnostika stroja
  • Údržba CNC strojov