Dĺžka trvania kurzu:

1 deň
(8 hodín priameho tréningu)

Rozsah hodiny:

45 minút

Cieľová skupina:

 • Stredný a vrcholový manažment
 • Vedúci tímov
 • Projektoví manažéri

Leadership

Efekt pre účastníkov:

 • Pochopenie rozdielu v pojmoch leadership a manažment.
 • Uvedomenie si hlavných charakteristík dobrého lídra, sebapoznanie.
 • Spoznanie hlavných krokov, ako sa naučiť / stať skutočným lídrom.
 • Naučia sa pracovať s osobnou víziou a víziou tímu, organizácie s využitím zákazníckej orientácie a zameraním sa na výnimočnú výkonnosť.
 • Naučia sa využívať princípy správneho vedenia druhých.
 • Naučia sa pracovať s motiváciou, spoznať motivačné faktory a využívať ich pre zapojenie ostatných.
 • Naučia sa rešpektovať zásady správneho delegovania.

Obsahový rámec:

 • Leadership
  • definície
  •  leadership vs. manažment
  •  ako sa stať lídrom – hlavné charakteristiky, správanie lídra
  •  čo je potrebné zvládnuť
 • Vedenie seba
  •  vízia – osobná a tímová
  •  vytvorenie a používanie vízie pre získanie ostatných
  •  zákaznícka orientácia – využitie prístupu pri tvorba vízie, komunikácii a vedení tímu
  •  výnimočná výkonnosť – charakteristické správanie lídra
 • Vedenie druhých
  •  práca s cieľmi a prioritami, stanovenie cieľov a ich komunikácia v štýle lídra
  • odstránenie prekážok – využitie systémov a štruktúr pre efektívne plnenie cieľov
  •  podpora a povzbudenie – zapojenie ľudí a udržanie výnimočnej výkonnosti
 • Motivácia
  •  motivačné faktory, hierarchia potrieb
  •  teórie motivácie – rôzne prístupy k poznaniu motivačných faktorov
  •  čo nás motivuje? – kariérne kotvy, vlastné motivačné faktory
  •  Čo motivuje zamestnancov, členov tímu? – metódy a techniky na identifikáciu motivačných faktorov 
 • Umenie delegovať
  •  delegovanie ako nástroj lídra
  •  postup pri delegovaní
  •  výhody a bariéry delegovania
  •  čo a komu delegovať?
  •  správne zadanie úlohy
  •  kontrola a podpora pri delegovaní