Dĺžka trvania kurzu:

1080 hodín
(395 hodín teória, 685 hodín prax)

Rozsah hodiny:

45 minút

Číslo akreditácie:

3382/2014/124/1

CNC-Technológ

Ovládajú základy práce s počítačom a základy práce s konštrukčnými softvérmi.

Poznajú softvér SolidCAM, rozdiel medzi CAD a CAM softvérom a vedia ich používať.

Ovládajú prácu s funkciami konštrukčných softvérov a programom Solidworks.

Vedia pracovať s USB, CD a DVD médiom.

Vedia vytvoriť konštrukčný návrh podľa výkresovej dokumentácie.


Obsahový rámec:

Modul Základy práce s konštrukčnými softvérmi

 •           Vysvetlenie princípu fungovania konštrukčných softvérov
 •           Spustenie konštrukčného programu CAD a CAM
 •           Práca s oknami
 •           Práca so základnými aplikáciami
 •           Konštrukčný návrh podľa výkresovej dokumentácie
 •           Základy práce s USB, CD a DVD médiom
 •           Ovládanie programu Solidworks
 •           Ovládanie softvéru SolidCAM

Modul Programovanie CNC sústruhov

 •           Panel pre operátora CNC sústruhov
 •           Správa programov CNC sústruhov
 •           ISO – programovanie na CNC sústruhoch
 •           Riadiace funkcie na CNC sústruhoch
 •           Prenos programov na CNC sústruhoch
 •           Praktická realizácia nadobudnutých poznatkov

Modul Programovanie CNC frézovacích centier

 •           Panel pre operátora na CNC frézovacích centrách
 •           Správa programov na CNC frézovacích centrách
 •           ISO – programovanie na CNC frézovacích centrách
 •           Riadiace funkcie na CNC frézovacích centrách
 •           Prenos programov na CNC frézovacích centrách
 •           Praktická realizácia na nadobudnutých poznatkov

Modul Požiadavky na výkon operátora CNC strojov a čítanie s tvorbou výkresovej dokumentácie

 •           Požiadavky na výkon operátora CNC strojov
 •           Čítanie a tvorba technických nákresov teória

Modul Teoretická a technologická príprava pre prácu s CNC strojmi

 •           Teoretické základy spracovania materiálov
 •           Technológia spracovania materiálov

Modul Práca na CNC sústruhoch

 •           Zostavenie riadiacich programov pre CNC sústruhy
 •           Metodika programovania CNC sústruhov
 •           Všeobecné zásady programovania
 •           Reálne programovanie CNC sústruhu
 •           Strojové obrábanie na CNC sústruhoch
 •           Servis a údržba CNC sústruhoch

Modul Práca na CNC frézovacích centrách

 •           Zostavenie riadiacich programov pre CNC frézovacie centrá
 •           Metodika programovania CNC frézovacích centier
 •           Všeobecné zásady programovania
 •           Reálne programovanie CNC frézovacích centier
 •           Strojové obrábanie na CNC frézovacích centrách
 •           Servis a údržba CNC frézovacích centier

Modul Práca na CNC zariadeniach s precíznymi technológiami

 •          Zostavenie riadiacich programov pre CNC precízne zariadenia
 •          Metodika programovania CNC precíznych zariadení
 •          Všeobecné zásady programovania
 •          Reálne programovanie CNC precíznych zariadení
 •          Strojové obrábanie na CNC precíznych zariadeniach
 •          Servis a údržba CNC precíznych zariadení

Modul Práca na CNC vŕtacích a vyvŕtávacích strojoch

 •          Zostavenie riadiacich programov pre CNC vŕtacie stroje
 •          Metodika programovania CNC vŕtacích stojov
 •          Všeobecné zásady programovania
 •          Reálne programovanie CNC vŕtacích stojov
 •          Strojové obrábanie na CNC vŕtacích strojoch
 •          Servis a údržba CNC vŕtacích strojov