Projekte

Projekt Pripravený na prácu / Projekt Bereit in die Arbeit

Pripravený na prácu je projekt Ústedia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý napomáha pri rekvalifikácii evidovaných nezamestnaných so zameraním na produkciu a technické vzdelávanie. Projekt realizuje naša spoločnosť Newport Group (NG), spoločne s Konzorciom Deutsch-Slowakische Akademien (DSA) a Duálnou Akadémiou.

Do marca 2020 sa do kurzov úspešne zapojilo v rámci všetkých regiónov Slovenska vyše 13 843 uchádzačov o zamestnanie.

Viac informácií ohľadom úspešnosti projektu si môžete pozrieť na stránke Pripravený na prácu.

Fázy projektu

1. Fáza projektu - Inkluzívne vzdelávanie

Kurz inkluzívne vzdelávanie je vhodný pre všetky kategórie uchádzačov o zamestnanie, vrátane znevýhodnených uchádzačov, uchádzačov bez kvalifikácie a aj pre ľudí s minimálnym vzdelaním.

Obsah kurzu bol prispôsobený požiadavkám zamestnávateľov, tak aby každý účastník mal možnosť získať kľúčové mäkké zručnosti potrebné pre efektívnu prácu v tíme a bol pripravený uspieť na pracovnom pohovore.

Po úspešnom absolvovaní kurzu 1. fázy absolventi získajú osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu.

2. Fáza projektu - Akreditované vzdelávanie

V druhej fáze za účelom špecializácie uchádzači získajú praktické vzdelanie a zručnosti pre konkrétne povolanie – napr. mechatronik, nástrojár, elektrotechnik aizačnej techniky, operátor CNC strojov a ďalšie. Všetky kurzy prebiehajú pod vedením našich odborných lektorov.

Ponuka nadväzujúcich 13 akreditovaných kurzov bola koncipovaná spoločne s partnermi, ktorými sú zamestnávatelia a podniky pôsobiace po celom Slovensku. Naši absolventi sa pripravujú podľa požiadaviek zamestnávateľov, prípadne priamo u nich vykonávajú časť praktickej výučby, čo zvyšuje ich uplatniteľnosť na trhu práce.

Celú ponuku kurzov si môžete pozrieť TU.

 

Projekt OnlineVET

https://www.onlinevet-web.online/

 

Projekt Compass Inclusive

https://www.compassinclusive.eu/

 

Projekt Power Saving Check - Coming of Age

http://www.powersavingcheck.eu/en/

Newport hat 9 Partner aus verschiedenen Ländern zusammengebracht, um ein besonders wichtiges Problem für die Menschheit anzugehen – den Klimawandel. Die größte Innovation des Projekts ist die Entwicklung einer kostenlosen App für Bürger, die erfolgreich funktioniert. Gleichzeitig wurden Lehrpläne, Handbücher, Schulungsmaterialien und Online-Kurse entwickelt. 14 Mitarbeiter der Partnerorganisationen wurden zu Trainern ausgebildet, um Power Saving Checker auszubilden. Die besten Praktiken aller Länder wurden erlernt und erfolgreich angewendet, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren.

Projekt Slovak-Austrian-German-Alliance for Vocational Education and Training

http://www.sagaforvet.eu/en/