项目: 为了工作准备好了

Projekt Pripravený na prácu

Pripravený na prácu je projekt Ústedia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý napomáha pri rekvalifikácii evidovaných nezamestnaných so zameraním na produkciu a technické vzdelávanie. Projekt realizuje naša spoločnosť Newport Group (NG), spoločne s Konzorciom Deutsch-Slowakische Akademien (DSA) a Duálnou Akadémiou.

Do marca 2020 sa do kurzov úspešne zapojilo v rámci všetkých regiónov Slovenska vyše 13 843 uchádzačov o zamestnanie.

Viac informácií ohľadom úspešnosti projektu si môžete pozrieť na stránke Pripravený na prácu.

Fázy projektu

1. Fáza projektu - Inkluzívne vzdelávanie

Kurz inkluzívne vzdelávanie je vhodný pre všetky kategórie uchádzačov o zamestnanie, vrátane znevýhodnených uchádzačov, uchádzačov bez kvalifikácie a aj pre ľudí s minimálnym vzdelaním.

Obsah kurzu bol prispôsobený požiadavkám zamestnávateľov, tak aby každý účastník mal možnosť získať kľúčové mäkké zručnosti potrebné pre efektívnu prácu v tíme a bol pripravený uspieť na pracovnom pohovore.

Po úspešnom absolvovaní kurzu 1. fázy absolventi získajú osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu.

2. Fáza projektu - Akreditované vzdelávanie

V druhej fáze za účelom špecializácie uchádzači získajú praktické vzdelanie a zručnosti pre konkrétne povolanie – napr. mechatronik, nástrojár, elektrotechnik aizačnej techniky, operátor CNC strojov a ďalšie. Všetky kurzy prebiehajú pod vedením našich odborných lektorov.

Ponuka nadväzujúcich 13 akreditovaných kurzov bola koncipovaná spoločne s partnermi, ktorými sú zamestnávatelia a podniky pôsobiace po celom Slovensku. Naši absolventi sa pripravujú podľa požiadaviek zamestnávateľov, prípadne priamo u nich vykonávajú časť praktickej výučby, čo zvyšuje ich uplatniteľnosť na trhu práce.

Celú ponuku kurzov si môžete pozrieť TU.