Dĺžka trvania kurzu:

2 dni 
(16 hodín priameho tréningu)

Rozsah hodiny:

45 minút

Cieľová skupina:

 • Manažéri všetkých úrovní
 • Obchodníci
 • Projektoví manažéri
 • Odborní pracovníci
 • Nákupcovia
 • ...

Vyjednávanie

Efekt pre účastníkov:

 • Pochopia základných princípov vyjednávania, uvedomenie si možných chýb pri vyjednávaní.
 • Naučia sa pracovať s argumentmi, správne predkladať svoju ponuku pre vyjednávanie.
 • Naučia sa rozpoznať alebo použiť bežné nátlakové stratégie.
 • Spoznajú rôzne prístupy k dosahovaniu dohody a naučia sa ako postupovať, aby bola dosiahnutá rozumná dohoda, výhodná pre účastníkov vyjednávania.
 • Naučia sa rozpoznať manipulatívne techniky a osvoja si spôsoby, ako sa pred nimi brániť.
 • Naučia sa rozoznávať rôzne komunikačné štýly a ako na ne reagovať.
 • Precvičia si postupy nenásilnej komunikácie, asertívneho jednania a aktívneho počúvania.

Obsahový rámec:

 • Vyjednávanie
  •  spor vs. vyjednávanie
  •  princípy vyjednávania
  •  chyby pri vyjednávaní
  •  práca s argumentmi, predkladanie stanovísk
  •  základné dohody vo vyjednávaní
  •  ponúkanie a prijímanie ústupkov
 • Štandardné nátlakové stratégie
  •  typy nátlakového jednania
  •  charakteristika typov, prejavy pri vyjednávaní
  •  odporúčania pre reakciu
 • Dosahovanie dohody
  •  dve strany záujmov – JA/partner
  •  typy správania pri dosahovaní dohody
  •  win-win dohoda
  •  kompromis
  •  prijatie dohody alebo odmietnutia
 • Obrana pred manipuláciou
  •  skratky a manipulačné techniky
  •  príklady manipulačných techník a možnosti obrany
 • Komunikácia a vyjednávanie
  •  použitie nenásilnej komunikácie
  •  4P
  •  komunikačné štýly
  •  komunikácia s „negativistom“ a „expertom“ v pracovnej oblasti
 • Asertivita
  •  zopakovanie princípov asertívneho správania
  •  zneškodnenie hnevu
  •  vyjadrenie nesúhlasu
  • „ja“ výrok 
 • Aktívne počúvanie
  •  zásady aktívneho počúvania, prejavy a techniky