Dĺžka trvania kurzu:

15 dní
(110 hodín priameho tréningu)

Rozsah hodiny:

60 minút

Rozvoj osobnostného potenciálu

Kurz je určený pre všetkých, ktorí sa chcú rozvíjať a spoznať najčastejšie používané chyby pri pracovnom pohovore, základy efektívnej komunikácie, pocvičiť si manažment svojho času, pozrieť sa na zúbok efektivite denne vykonávaných činností, rozšíriť si svoje vlastné obzory, naučiť sa spraviť si vlastný poriadny prezentačný životopis a v neposlednej rade sa naučiť pracovať so systémom ISTP. Tento mix je určený nielen pre mladých absolventov, ale je hodnotným doplnkom vedomostí aj pre tých už skúsenejších.


  • Príprava na pracovný pohovor (najčastejšie chyby z pohľadu personalistov)
  • Príprava prezentačného životopisu – EUROPASS
  • Práca so systémom ISTP (Internetový Sprievodca Trhom Práce)
  • Základy efektívnej komunikácie na pracovisku i v súkromí
  • Základy časového manažmentu
  • Rozvoj osobnostného potenciálu
  • Praktické hry a príklady z bežného života