Dĺžka trvania kurzu:

2 dni 
(16 hodín priameho tréningu)

Rozsah hodiny:

45 minút

Cieľová skupina:

 • Bez vymedzenia

Riešenie konfliktov

Efekt pre účastníkov:

 • Naučia sa využívať komunikačné prvky, ktoré podporujú riešenie konfliktov.
 • Naučia sa eliminovať komunikačné prvky, ktoré podporujú konflikt.
 • Naučia sa postupy konštruktívneho riešenia konfliktných situácií.
 • Uvedomia si pozitíva a negatíva svojho preferovaného štýlu riešenia konfliktov a identifikujú vlastné príležitosti pre zmenu a rozvoj.
 • Naučia sa predchádzať a zvládať konfliktné situácie za použitia techník asertívnej komunikácie.
 • Osvoja si spôsoby efektívneho zvládania stresu, prítomného v konfliktnej situácii.

Obsahový rámec:

 • Konflikt
  • základné princípy
  • typy konfliktov
 • Interpersonálny konflikt
  • negatívne aspekty
  • pozitívne aspekty
  • prevencia konfliktov
 • Priebeh konfliktu
  • faktory ovplyvňujúce priebeh konfliktu
  • fázy rozvoja konfliktu
 • Riešenie konfliktov
  •  možné výsledky konfliktu
  •  reakcie podporujúce konflikt
  •  reakcie, ktoré pomáhajú vyriešiť konflikt
  •  kroky riešenia konfliktu
  •  zásady riešenia konfliktu
  •  základné stratégie riešenia konfliktu
  •  päť základných štýlov riešenia konfliktu
 • Komunikačné zručnosti v riešení konfliktov
  •  zásady efektívnej komunikácie
  •  komunikačné stopky
  •  komunikačné zlozvyky
  •  aktívne počúvanie
  •  otázky
  •  empatia
  •  otvorenosť
  •  akceptácia komunikačného partnera
  •  neverbálna komunikácia
 • Asertívne riešenie konfliktov
  • podstata asertívnej komunikácie
  • asertívne práva
  • asertívne techniky
  • asertívne schopnosti
 • Zvládanie stresu v konfliktných situáciách
  •  zvládanie stresu na racionálnej úrovni
  •  zvládanie stresu na emocionálnej úrovni
  •  techniky na zvládnutie stresu