Dĺžka trvania kurzu:

2 dni 
(16 hodín priameho tréningu)

Rozsah hodiny:

45 minút

Cieľová skupina:

 • Bez obmedzenia

Reč tela

Efekt pre účastníkov:

 • Získať informácie o neverbálnej komunikácii.
 • Zlepšiť kompetencie v medziľudskom kontakte.
 • Naučiť sa lepšie komunikovať.
 • Byť vnímavejší k signálom, ktoré vysiela druhý človek.

Obsahový rámec:

 • Komunikácia
  • Jej rozdelenie
  • Verbálna, neverbálna, paralingvistika
  • Chyby v komunikácii
 • Neverbálna komunikácia
  • Klasifikácia NK -  Symboly, ilustrátory, regulátory adaptéry
  •  zložky NK – mimika, gestikulácia, posturológia, kinezika, haptika
  • a ostatné a ich vplyv na náš pracovný a osobný život
  • tréning neverbálnych komunikačných kanálov
 • Sprievodca rečou tela
  • Sprievodca situácii z hľadiska neverbálnej situácie, napr.
  • v obchodná schôdzka, osobné stretnutie
  • prvý dojem
  • neverbálna komunikácia a výberové konanie