Dĺžka trvania kurzu:

1800 hodín
(404 hodín teória, 1396 hodín prax)

Rozsah hodiny:

45 minút

Mechanik prípravkov

Efekt pre účastníkov:

 • Poznajú základy technickej komunikácie a vie používať technické pojmy v praxi, disponujú vedomosťami z oblasti technickej matematiky, riešia praktické matematické úlohy. Zároveň dokážu pracovať s materiálmi používanými v oblasti mechaniky prípravkov.
 • Majú základné teoretické vedomosti z oblasti elektrotechniky a dokážu ich previesť do praxe.
 • Disponujú vedomosťami z oblasti BOZP a sú oboznámení s postupmi na ochranu životného prostredia pri realizácií ručného obrábania a vie realizovať ručné obrábanie.
 • Dokážu pracovať s programom SolidWokrs, májú základné poznatky  z 3D modelovania.
 • Poznajú spôsoby strojového obrábania ako sú vŕtanie a vystružovanie a frézovanie.
 • Poznajú typy spojov, poznajú prevody a spojky a metódy zvárania.
 • Poznajú úlohy údržby, opatrenia, ktoré musí údržba dodržiavať a poznajú organizáciu údržby.
 • Poznajú mazivá a tuky, vie s nimi pracovať, dokážu posúdiť systémy pomocou kontroly, rozoznajú poškodenie strojov a pozná postupy na ich opravu.
 • Disponujú znalosťami z pneumatiky, vedia pracovať so stlačeným vzduchom, vedia používať prietokové, tlakové ventily a rozvádzače a vedia optimalizovať pneumatické obvody.
 • Poznajú pojmy z elektropneumatiky, vedia pracovať s obvodmi s elektrickými spínačmi a s elektropneumatickými ventilmi.
 • Poznajú GRAFCET a jeho priebehy.
 • Poznajú základy CNC techniky (výhody a konštrukciu CNC strojov, súradnicový systém, nulový bod, roviny, absolútny a inkrementálny rozmer).
 • Vedia pracovať s upínacími zariadeniami mechanickými a s upínacími zariadeniami pneumatickými a hydraulickými.
 • Poznajú pojmy z oblasti CNC techniky (referenčný bod, nulový bod stroja, bod rezu, súradnicový systém stroja, typy osí, G príkazy, jednoduché príklady programovania a pod.).
 • Poznajú upínacie zariadenia univerzálne ako sú strojné zveráky, ručné sklučovadlá a upínacie dosky, sklučovadlá ovládané strojov alebo servomotromi, unášacie srdce, upínacie hlavy klieštinové, upínacie uholníky, naklápacie upínacie stoly a otočné stoly.
 • Poznajú podávacie mechanizmy, regulačné členy, skupinové prípravky, stavebnicové a špeciálne prípravky.
 • Disponujú teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami z oblasti riadiacej techniky ako sú rozhrania, pamäte, prevádzkové systémy, siete, signály, snímanie dráh a uhlov, snímanie hladiny a ďalšie. Pozná logiku riadiacich systémov a programovateľný logický automat a špeciálne funkcie VPS (pevne zapojená riadiaca logika).
 • Poznajú prípravky ako výrobné prostriedky, prípravky v procese výroby, rozdelenie prípravkov, zásady konštrukcie prípravkov, prípravky ako technický systém a prípravky ako čiastkový systém stroja alebo zariadenia.
 • Disponuje teoretickými a praktickými vedomosťami a zručnosťami, ktoré sú potrebné pre kontrolu kvality odovzdávaných prípravkov.
 • Ovládajú postupy testovania a kontroly z mechanického, elektrotechnického, mechanického hľadiska a z hľadiska riadenia.
 • Vedia ako funguje nábeh zariadenia z mechanického, elektrotechnického, mechanického hľadiska a z hľadiska riadenia.
 • Dokážu pripraviť návod na obsluhu

Obsahový rámec:

 • Technická matematika, komunikácia a materiály
  • Technická komunikácia
  • Technická matematika
  •  Materiály
 • Elektrotechnika, Ručné obrábanie
  •  Elektrotechnika
  • Ručné obrábanie
 • Solid Works, Strojové obrábanie
  • Solid Works
  • Strojové obrábanie
 • Rozoberateľné a nerozoberateľné spoje 2, Strojové obrábanie
  • Rozoberateľné a nerozoberateľné spoje
  • Údržba a opravy
 • Pneumatika, Elektropneumatika, Hydraulika
  • Pneumatika
  • Elektropneumatika
 •  Hydraulika
 • CNC technika 1, Upínacie zariadenia mechanické
  • CNC technika 1
  • Upínacie zariadenia mechanické
 • CNC technika 2, Upínacie zariadenia a automatizácia prípravkov
  • CNC technika 2
  • Upínacie zariadenia univerzálne
  • Automatizácia prípravkov
 • Riadiaca technika, Prípravky ako výrobné prostriedky
  • Riadiaca technika
  • Prípravky ako výrobné prostriedky
 • Kvalita, Skúšky a odovzdávanie prípravkov
  •  Kvalita
  • Skúšky a odovzdanie prípravkov zákazníkovi