Dĺžka trvania kurzu:

5 dní
(40 hodín priameho tréningu)

Rozsah hodiny:

45 minút

Cieľová skupina:

 • Súčasní a budúci manažéri

Manažérske zručnosti

Efekt pre účastníkov:

 • Naučia spoznať rozdiel medzi riadením a vedením ľudí a ich používanie.
 • Naučia sa pracovať s typológiou podriadených a zaujať k jednotlivcom správny postoj.
 • Oboznámia sa so štýlmi vedenia v závislosti na type úloh a schopnostiach podriadených.
 • Naučia sa zásady manažérskej komunikácie – individuálnej aj skupinovej.
 • Naučia sa prečo je dôležité merať výkonnosť v tíme a niektoré spôsoby na meranie.
 • Získajú väčšiu istotu pri dávaní spätnej väzby, odbúranie emócií a zvládnutie nepríjemnej situácie.

Obsahový rámec:

 • Rola manažéra
  •  dobrý a zlý manažér
  •  sebadiagnostika – čo mám a čo mi chýba
 • Riadenie vs vedenie
  •  nástroje riadenia
  •  nástroje vedenia
  •  rozdiel medzi skupinou a tímom
  •  typológia podriadených : vie - chce
 • Štýly vedenia ľudí
  •  4 základné štýly vedenia
  •  koučing ako nástroj rozvoja
  •  vývoj pracovníka a vhodné nástroje riadenia
 • Tímové roly
  •  budovanie tímu a jeho členovia
  •  vplyv zloženia tímu na jeho úspech
  •  testovanie účastníkov na ich rolu v tíme
  •  vysvetlenie tímových rolí
  •  diagnostika vlastných tímov a zastúpenie jednotlivých rolí 
 • Manažérska komunikácia
  •  výhody a nevýhody individuálnej a skupinovej komunikácie
  •  efektívne zadávanie a kontrola úloh
  •  Porada, príprava porady, na čo nezabudnúť
 • Meranie výkonnosti
  •  prečo merať výkon v tíme
  •  čo sa stane, ak výkon nemeriam
  •  ako merať výkon, ako ho zvyšovať
  •  meranie výkonu a motivácia podriadených
 • Spätná väzba
  •  príprava na spätnú väzbu
  •  pomôcky na dávanie spätnej väzby
  •  sendvič
  •  STAR, STARAR