Dĺžka trvania kurzu:

1 deň
(8 hodín priameho tréningu)

Rozsah hodiny:

45 minút

Cieľová skupina:

 • Manažéri
 • Vedúci pracovníci

Biznis etiketa

Efekt pre účastníkov:

 • Osvoja si informácie potrebné k reprezentatívnemu vystupovaniu.
 • Identifikujú svoje slabé stránky v oblasti spoločenského správania.
 • Naučia sa ako vystupovať v jednotlivých situáciách v spoločenskom a obchodnom styku.
 • Osvoja si vhodné a nevhodné spôsoby obliekania, správania a stolovania pri konkrétnych udalostiach.

Obsahový rámec:

 • Historický rámec spoločenského správania
  •  vývoj pravidiel spoločenského protokolu
  •  pravidlá, ktoré je nutné dodržiavať a pravidlá, od ktorých sa upúšťa
 • Prvý kontakt – prvý dojem
  •  Zákon spoločenskej významnosti 
  • Pozdrav
  •  Podanie ruky
  •  Zásady správneho podania ruky
  •  Najčastejšie chyby
 • Predstavenie
  •  Ako predstaviť seba
  •  Ako predstaviť iných
  •  Tykanie, vykanie
  •  ako neuraziť, ale preraziť
 • Šaty robia človeka
  •  Obliekanie podľa spoločenských udalostí
  •  Rozlúštenie skratiek  Dress Code
  •  Najčastejšie faux pas v obliekaní
  •  Pravidlá, ktoré je nutné dodržiavať a pravidlá, od ktorých sa upúšťa
 • Stolovanie
  •  Ako nezomrieť od hladu na spoločenskej večery
  •  Ako si nevyrobiť spoločenský „trapas“
  •  Biznis obed, brunch
  •  Pozývanie a platenie
  •  najčastejšie prehrešky a dobre mienené prešľapy