O nás

Pre nás v Newport Group je vzdelávanie poslaním. Počas nášho, viac ako 10 ročného, pôsobenia na trhu v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb a poradenstva, je našim cieľom prinášať riešenia, ktoré zodpovedajú aktuálnym potrebám našich zákazníkov. Napĺňanie tohto cieľa je možné len prostredníctvom úzkej spolupráce so zákazníkmi, pochopením a dôslednou implementáciou ich potrieb, požiadaviek, názorov a skúseností. 

Vďaka spolupráci so zamestnávateľmi, prenosu zahraničného know-how a elementov duálneho vzdelávania z nemeckého BiBB Bundesinstitut für Berufsbildung, rakúskeho BBRZ Berufliches Bildungs- und Rehabilitationszentrum a britského EEF The manufacturers´ organisation, sme vytvorili ponuku moderného, efektívneho a na prax orientovaného vzdelávania.